Skip links

She Invest Sweden

En unik svensk aktiefond som investerar i svenska företag med hög andel kvinnor i ledande ställning. Fondens mål är att ge högre avkastning än dess jämförelseindex Stockholmbörsen.

Nordnet Avanza Nord FK

Fondens inriktning

She Invest Sweden investerar i svenska företag som har hög andel kvinnor i ledande ställning. Fondens mål är att ge högre avkastning än dess jämförelseindex Stockholmbörsen.

Förvaltning

She Invest Sweden förvaltas av Alfakraft Fonder AB. Fondens egenutvecklade förvaltningsmodell klassificerar bolag på Stockholmsbörsen efter andel kvinnor i ledande ställning. Klassificeringsmodellen tilldelar bolagen poäng från 0 till 3 enligt

1 poäng: kvinnlig VD

1 poäng: >40% kvinnor i ledning

1 poäng: >40% kvinnor i styrelse

Risk

Fonden är en värdepappersfond. Eftersom fondens investeringar framförallt är långsiktiga är det på kort sikt svårt att förutsäga hur fondandelsvärdet kommer att utvecklas. En investering i fonden kan både öka och minska i värde. Således kan en investerare i fonden få tillbaka mindre pengar vid andelsinlösen än vad som investerats. För en mer detaljerad beskrivning av de risker som en investering i fonden är förenad med hänvisas till informationsbroschyren.

Fondens inriktning

She Invest Sweden investerar i svenska företag som har hög andel kvinnor i ledande ställning. Fondens mål är att ge högre avkastning än dess jämförelseindex Stockholmbörsen.

Förvaltning

She Invest Sweden förvaltas av Alfakraft Fonder AB. Fondens egenutvecklade förvaltningsmodell klassificerar bolag på Stockholmsbörsen efter andel kvinnor i ledande ställning. Klassificeringsmodellen tilldelar bolagen poäng från 0 till 3 enligt

1 poäng: kvinnlig VD

1 poäng: >40% kvinnor i ledning

1 poäng: >40% kvinnor i styrelse

Risk

Fonden är en värdepappersfond. Eftersom fondens investeringar framförallt är långsiktiga är det på kort sikt svårt att förutsäga hur fondandelsvärdet kommer att utvecklas. En investering i fonden kan både öka och minska i värde. Således kan en investerare i fonden få tillbaka mindre pengar vid andelsinlösen än vad som investerats. För en mer detaljerad beskrivning av de risker som en investering i fonden är förenad med hänvisas till informationsbroschyren.

Historisk avkastning *

INDEX VÄRDE
Senaste månaden
Årets savkastning
Senaste 12 månander
Sedan fondens start
Genomsnittlig årlig avkastning

* avkastning sedan 2019-05-20

Övriga riskmått

PERIOD VÄRDE
Standardavvikelse
Risk (KIID)
Största ack. värdefall

Avgifter

Avgifter

Teckningsavgift: 0%
Maximalt arvode: 1,75 %
Prestationsbaserat arvode: 0%

Investera i fonden

Placeringstyp Minimiinvestering Extrainsättning
Fonddepå 100 kr no limit
Investeringssparkonto 100 kr no limit
Kapitalförsäkring 100 kr no limit
Kapitalförsäkring & IPS 100 kr no limit
Direktinvestering 100 kr no limit

Fonddokument & Rapporter

Om fonden

Fakta

Fondens namn: She Invest Sweden
Fondtyp: Aktiefond
Ansvarig förvaltare: Bengt Lindblad
Fondbolag: Alfakraft Fonder AB
Kurssättning: Dagligen
Förvaltningsavgift: 1,60%
Hållbarhetsinformation: Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen
Regelefterlevnad: Wesslau Söderqvist
Klagomålsansvarig: Wesslau Söderqvist

Fonddokument

Rapporter

Kontakta oss

Alfakraft Fonder AB

Tel: 08-545 188 80 | Org.nr 556708-2465

Skeppsbron 34 | 111 30 Stockholm