Skip links

She Invest Sweden

SHE INVEST SWEDEN ÄR NERLAGD.

Fondens sista andelskurs (NAV) 2023-08-25:  SEK 111,62

Nordnet Avanza Nord FK

Fondens inriktning

She Invest Sweden investerar i svenska företag som har hög andel kvinnor i ledande ställning. Fondens mål är att ge högre avkastning än dess jämförelseindex Stockholmbörsen.

Förvaltning

She Invest Sweden förvaltas av Alfakraft Fonder AB. Fondens egenutvecklade förvaltningsmodell klassificerar bolag på Stockholmsbörsen efter andel kvinnor i ledande ställning. Klassificeringsmodellen tilldelar bolagen poäng från 0 till 3 enligt

1 poäng: kvinnlig VD

1 poäng: >40% kvinnor i ledning

1 poäng: >40% kvinnor i styrelse

Risk

Fonden är en värdepappersfond. Eftersom fondens investeringar framförallt är långsiktiga är det på kort sikt svårt att förutsäga hur fondandelsvärdet kommer att utvecklas. En investering i fonden kan både öka och minska i värde. Således kan en investerare i fonden få tillbaka mindre pengar vid andelsinlösen än vad som investerats. För en mer detaljerad beskrivning av de risker som en investering i fonden är förenad med hänvisas till informationsbroschyren.

Fondens inriktning

She Invest Sweden investerar i svenska företag som har hög andel kvinnor i ledande ställning. Fondens mål är att ge högre avkastning än dess jämförelseindex Stockholmbörsen.

Förvaltning

She Invest Sweden förvaltas av Alfakraft Fonder AB. Fondens egenutvecklade förvaltningsmodell klassificerar bolag på Stockholmsbörsen efter andel kvinnor i ledande ställning. Klassificeringsmodellen tilldelar bolagen poäng från 0 till 3 enligt

1 poäng: kvinnlig VD

1 poäng: >40% kvinnor i ledning

1 poäng: >40% kvinnor i styrelse

Risk

Fonden är en värdepappersfond. Eftersom fondens investeringar framförallt är långsiktiga är det på kort sikt svårt att förutsäga hur fondandelsvärdet kommer att utvecklas. En investering i fonden kan både öka och minska i värde. Således kan en investerare i fonden få tillbaka mindre pengar vid andelsinlösen än vad som investerats. För en mer detaljerad beskrivning av de risker som en investering i fonden är förenad med hänvisas till informationsbroschyren.

Avgifter

Avgifter

Teckningsavgift: 0%
Maximalt arvode: 1,75 %
Prestationsbaserat arvode: 0%

Investera i fonden

Placeringstyp Minimiinvestering Extrainsättning
Fonddepå 100 kr no limit
Investeringssparkonto 100 kr no limit
Kapitalförsäkring 100 kr no limit
Kapitalförsäkring & IPS 100 kr no limit
Direktinvestering 100 kr no limit

Fonddokument & Rapporter

Om fonden

Fakta

Fondens namn: She Invest Sweden
Fondtyp: Aktiefond
Ansvarig förvaltare: Bengt Lindblad
Fondbolag: Alfakraft Fonder AB
Kurssättning: Dagligen
Förvaltningsavgift: 1,60%
Hållbarhetsinformation: Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen
Regelefterlevnad: Wesslau Söderqvist
Klagomålsansvarig: Wesslau Söderqvist

Fonddokument

Rapporter

Årsredovisning

Kontakta oss

Alfakraft Fonder AB

Tel: 08-545 188 80 | Org.nr 556708-2465

Skeppsbron 34 | 111 30 Stockholm